myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของรูปภาพ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-117882.html ภาพนี้ถ่ายทันทีที่อัญเชิญท่านท้าวมหาพรหม ขึ้นประดิษฐานครั้งแรกบนศาล เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ เวลาเช้าตรู่ ณ โรงแรมเอราวัณ ตามฤกษ์ที่ พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ร.น กำหนด Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-117883.html <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.796875px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ กับศาลเดิมที่ยังไม่ได้ประดับกระจกสี</span> Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116150.html ภาพประวัติศาสตร์ : แพทย์ประกาศนียบัตรรุ่นที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่มาร่วมประชุมสมาคมเวชกรรม เมืองร้อน ( Far Eastern Association of Tropical Madicine) ที่กรุงเทพฯเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;แถวหลัง (ยืน) จากซ้ายไปขวา &nbsp;พันเอกหลวงวินิจเวชชการ (เหม็ง สงวนสุข), หลวงพิเศษแพทยกิจ (ใหญ่ พุกกะคุปต์), หลวงพิสิษฐแพทยากร (เปลื้อ เปมะวิภาต), นาวาตรีหลวงมหาสิทธิเวช(มั่น มาลยมาน), พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ), พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ (อั๋น สุวรรณภาณุ), พระบำราบนราพาธ (หรุ่น อรุณเวช), หลวงชนาพาธประนุท (กิมซัง บุษปบุตร์), พันตรีหลวงโชติแพทยาคม(โชติ บูรณศิริ)<br /> &nbsp; &nbsp;แถวหน้า หลวงราชพรหมา(เชื้อง วีระไวทยะ), ขุนประนาทนราบท(เซียม ศิริกายะ) บิดาพลเรือเอกอมร ศิริกายะ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ), ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงไตรกิศยานุการ(แปลก ทัศนียะเวช), ขุนประนุทนรายาส(เทพ ชัยสงค์), ขุนนิราพาธประคุณ(แฉ่ง สมิตเวช),ขุนปราบสรรพโรค(ประยูร ศรีสาทร),ขุนแผ้วภัยพยาธิ(คำ พุกกะคุปต์) Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116151.html <strong>นาวาตรีหลวงสุวิชานแพทย์ (ยศขณะนั้น) &nbsp;และ นาวาตรีสงวน รุจิราภา เมื่อครั้งไปราชการที่ประเทศอิตาลี ภาพนี้ถ่ายที่เวนิส</strong> Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116175.html <strong>นาวาตรีหลวงสุวิชานแพทย์&nbsp;(ยศขณะนั้น)&nbsp;&nbsp;นั่งบนหลังอูฐขวามือสุด&nbsp;และเพื่อนนายทหารเรือขณะแวะเยือนประเทศอียิปต์&nbsp;เมื่อครั้งไปราชการต่างประเทศเพื่อรับเรือกวาดทุ่นระเบิดและเรือตอร์ปิโด&nbsp;ณ&nbsp;ประเทศอิตาลี&nbsp;(&nbsp;เป็นรูปที่มีหลายท่านเข้าใจผิด&nbsp;นำไปกล่าวอ้างว่าท่านไปศึกษาพลังเหนือธรรมชาติต่างๆ&nbsp;ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากบุตรีของท่านแล้ว&nbsp;อ่าน&nbsp;'ข้อเท็จจริงของคุณหลวงสุวิชานฯ'&nbsp;)</strong> Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116176.html ภาพถ่าย พลเรือตรี หลวงสุวิชานแพทย์ ร.น. ที่ห้องทำงาน กรมแพทย์ทหารเรือ Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116177.html หนังสือขอบคุณจาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ พล ร.ต. หลวงสุวิชานแพทย์ รับเชิญให้แสดงปาฐกถา เรื่อง &#39; อภินิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ &#39; เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๙๖&nbsp; Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116196.html พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ร.น. ถวายสักการะท่านท้าวมหาพรหม หลังจากอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนศาลเรียบร้อยแล้ว Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116197.html พล ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ แสดงความขอบคุณ พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ร.น. Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116198.html ภาพถ่ายการทำทักษิณาวรรตรอบศาลก่อนอัญเชิญพระรูปปั้นท่านท้าวมหาพรหมขึ้นประดิษฐาน(จากซ้าย) นาวาเอกสนิท โปษะกฤษณะ ,พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ และคนที่สองจากขวามือ คือ คุณประยูร วงศ์ผดุง ผู้ทำพิธี Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116199.html <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.796875px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ภาพถ่ายการทำทักษิณาวรรตรอบศาลก่อนอัญเชิญพระรูปปั้นท่านท้าวมหาพรหมขึ้นประดิษฐาน ที่มี นาวาเอกสนิท โปษะกฤษณะ ,พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ และ คุณประยูร วงศ์ผดุง ผู้ทำพิธี</span> Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116200.html พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 'การต่ออายุ' ชุมนุมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลประสาท พญาไท Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700 11/05/2013 http://suwichan.myreadyweb.com/gallery/topic-116201.html หลังจากเสร็จพิธี จากซ้าย คุณอารยา สุวิชานแพทย์(สุวรรณภาณุ), คุณอาภรณ์ สุวรรณภาณุ, พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ร.น., อาจารย์อุบล สุวรรณภาณุ, นาวาเอกสนิท โปษะกฤษณะ&nbsp; Sat, 11 May 2013 20:26:00 +0700